Застраховане

Всяко придобито от Вас имущество е резултат на дълги години труд. Неговата загуба или повреда е равносилна на загуба на всички тези усилия. Непредсказуемостта е тази, която стои в основата на застраховането. Тя е и тази, която дава началото на застрахователната индустрия. Колкото по-голяма икономическа дейност предприемат хората, пред толкова повече рискове се изправят те. Успехът и стабилността на едно домакинство или фирма се измерва с придобитите имущества, но с увеличаване на имуществото расте и опасността то да бъде унищожено или увредено. Не само имуществото може да пострада, човек трябва да мисли и за своя живот и здраве.
Защитата при непредвидими и други събития, която застраховането осигурява, позволява и на хората, и на бизнеса да извършват ежедневните си дейности, да се развиват. Застраховките ви помагат да се справите с финансовите последици от неблагоприятното събитие. Те понякога са с такива размери, че би било на практика невъзможно да се поемат лично. Основни функции на застраховането:
- защита на собствеността на хората и бизнеса;
- защита на живота и трудоспособността;
- предотвратява настъпването на рисковете или ограничаване на вредите, причинени от тях;

В този смисъл застраховането може да се разглежда и като способ за разпределяне на риска. Застраховането е средство за прехвърляне на риск от застрахования на застрахователя като е инструмент, чрез който застрахованият срещу определена премия прехвърля на застрахователя отговорността за поемане на финансовите последствия от случването на рисковото събитие. Джей Кей Проджект ЕООД ще Ви помогне за избор на застрахователно дружество и правилният за Вас застрахователен продукт.


Материалите поместени в този сайт имат информационен характер и не са препоръка за взимане на инвестиционно решение!
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни