Управление на проекти

В днешната бързо развиваща се бизнес среда повечето бизнес инициативи или промени са базирани на проекти.  Благодарение на опита си, екипът на Джей Кей Проджект ЕООД успява да създаде най-добри практики за структуриране, планиране и наблюдение.  

Всеки проект има свой има свой собствен  жизнен цикъл, като нашата задача е да изготви цялостен план за процеса на управление на проекта.

Общият жизнен цикъл на всеки проект се основава на четири фази, които обхващат цялостното съществуване на средностатистическия проект:

•    Начало: Постигане на съответствие между целта и осъществимостта на проекта според неговия бизнес случай, заинтересованите страни и нуждите
•    Планиране: Разработване на план и обхват на проекта, включително избрания процес на управление на проекта, пътна карта, график и крайни цели
•    Изпълнение: Изпълнението на задачите включва разпределение на ресурсите, редовни срещи за определяне на състоянието и реално разработване на продукти от ключови екипи
•    Наблюдение и контрол: Контрол върху извършената работа – чрез документи като  диаграма с оставащата работа и време – и измерване на  ключови цели
•    Приключване: Оценка на резултатите от проекта и неговите екипи с намерение да се съставят заключения за оптимизиране на бъдещи проекти

Подобно на всеобхватния общ модел на жизнения цикъл, тези фази се проектирати така, че да се прилагат към почти всеки вид проект по някакъв начин – рядкост е да се срещне проект, който няма нужда да прогресира през всеки един от тези уникални, но преплитащи се периоди.

 
Варна – 100 години туризъм е документален филм (с продължителност 10 мин), който показва прекрасните природни дадености, уникалното културно-историческо наследство и богатия културен календар на Варна

През месец Юли 2022г. бе даден старт на амбициозен проект – Строителство на Търговски Център в идеалния център на град Варна.

Материалите поместени в този сайт имат информационен характер и не са препоръка за взимане на инвестиционно решение!
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни